Quyền công dân Saint Lucia

Quyền công dân Saint Lucia

Chương trình đầu tư của Công dân Saint Lucia đã được đưa ra vào tháng 2015 năm 14, thông qua Đạo luật số 2015 năm 24, Đạo luật đầu tư vào ngày 2015 tháng XNUMX năm XNUMX. Mục tiêu của Đạo luật là cho phép mọi người có được quyền công dân của Saint Lucia bằng cách đăng ký sau một khoản đầu tư đủ điều kiện vào Saint Lucia và cho các vấn đề liên quan ..