St.

St.

Bốn nền tảng đầu tư của chúng tôi cung cấp các cơ hội tốt hơn với nền kinh tế tốt cho doanh nghiệp của chúng tôi. Du lịch chiếm khoảng 65% GDP và được coi là nơi có thu nhập ngoại hối cao nhất.

Ngành công nghiệp hàng đầu thứ hai tại Saint Lucia là nông nghiệp.

Saint Lucia đã thực hiện Thuế giá trị gia tăng 15% trong năm 2017, khiến nó trở thành quốc gia cuối cùng ở Đông Caribê làm điều này. Vào tháng 2017 năm 12.5 Saint Lucia đã giảm thuế giá trị gia tăng xuống XNUMX%.