Quyền công dân của các dự án doanh nghiệp Saint Lucia

Quyền công dân của các dự án doanh nghiệp Saint Lucia

Nội các Bộ trưởng sẽ xem xét các dự án doanh nghiệp sẽ được đưa vào danh sách phê duyệt cho Quốc tịch theo Chương trình đầu tư.

Các dự án doanh nghiệp được phê duyệt thuộc bảy (7) loại lớn:

  1. Nhà hàng đặc sản
  2. Cảng du thuyền và bến du thuyền
  3. Nhà máy chế biến nông sản
  4. Dược phẩm
  5. Cảng, cầu, đường bộ và đường cao tốc
  6. Viện nghiên cứu và cơ sở
  7. Các trường đại học nước ngoài

Sau khi được phê duyệt, dự án doanh nghiệp sẽ sẵn sàng cho các khoản đầu tư đủ điều kiện từ các ứng viên cho quyền công dân bằng cách đầu tư.

Quyền công dân của các dự án doanh nghiệp Saint Lucia

Khi đơn xin nhập tịch bằng cách đầu tư vào dự án doanh nghiệp được phê duyệt đã được phê duyệt, khoản đầu tư tối thiểu sau đây là bắt buộc:

Lựa chọn 1 - Một ứng viên duy nhất.

  • Đầu tư tối thiểu 3,500,000 đô la Mỹ

Lựa chọn 2 - Nhiều hơn một ứng viên (liên doanh).

  • Khoản đầu tư tối thiểu 6,000,000 đô la Mỹ với mỗi ứng viên đóng góp không dưới 1,000,000 đô la Mỹ