Quyền công dân của các dự án bất động sản Saint Lucia

Quyền công dân của các dự án bất động sản Saint Lucia

Nội các Bộ trưởng sẽ xem xét các dự án bất động sản sẽ được đưa vào danh sách phê duyệt cho Quốc tịch theo Chương trình đầu tư. Các dự án bất động sản được phê duyệt thuộc hai loại lớn:

  1. Khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp
  2. Khách sạn cao cấp

Sau khi được phê duyệt, dự án bất động sản sẽ có sẵn để đầu tư đủ điều kiện từ người nộp đơn xin nhập tịch.

Quyền công dân của các dự án bất động sản Saint Lucia

Người nộp đơn được yêu cầu thực hiện một thỏa thuận mua bán ràng buộc cho một khoản đầu tư vào một dự án bất động sản được phê duyệt. Các khoản đầu tư, bằng với giá mua đã thỏa thuận, được gửi vào một tài khoản ký quỹ không thể hủy ngang được phê duyệt được quản lý bởi nhà phát triển và Quyền công dân của Đơn vị đầu tư tại Saint Lucia.

Khi đơn xin nhập tịch bằng cách đầu tư vào dự án bất động sản đã được phê duyệt, khoản đầu tư tối thiểu sau đây là bắt buộc:

  • Người nộp đơn chính: US $ 300,000