Quyền công dân của Saint Lucia Ai có thể nộp đơn

Quyền công dân của Saint Lucia Ai có thể nộp đơn

Bất kỳ cá nhân nào muốn nộp đơn đăng ký Công dân theo Chương trình đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sau:

 • Ít nhất 18 tuổi;
 • Đáp ứng khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu vào một trong các loại sau -
  • Quỹ kinh tế quốc gia Saint Lucia;
  • Phát triển bất động sản đã được phê duyệt;
  • Một dự án doanh nghiệp được phê duyệt; hoặc là
  • Mua trái phiếu chính phủ
 • Cung cấp chi tiết và bằng chứng về đầu tư đủ điều kiện đề xuất;
 • Vượt qua kiểm tra lý lịch siêng năng cùng với những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ trên 16 tuổi;
 • Cung cấp thông tin đầy đủ và thẳng thắn về tất cả các vấn đề liên quan đến ứng dụng; và
 • Thanh toán các yêu cầu xử lý không hoàn lại, do siêng năng và phí hành chính khi nộp đơn.